Presidents/Secretaries

 

 JNU Staff Association

1971 Benoy Roy
1972 Bipin Chandra

JNUTA -  Presidents/Secretaries-1973-2014

1973 Yogendra Singh Parimal Kr. Das
1974 Sivatosh Mookherjee V. Asthana
1975 Parimal Kr. Das  Pramod Talgeri
1976 C J Daswani Pramod Talgeri
1977 K J Mahale Jayasekhar
1978 Ashwini Kr. Ray Jayasekhar
1979 Rahmatullah Khan R. Borges
1980 P.A.N. Murthy R. Kumar
1981 C. P. Bhambri H. C. Narang
1982 S. D. Muni Harjit Sigh
1983 R. R. Sharma B. D. Arora
1984 K. S. Dhingra M. H. Qureshi
1985 Aprajito Chatopadhaya Alokesh Barua
1986 B. K. Srivastava  Girijesh Pant
1987 L. K. Pandey K. K. Trivedi
1988 Aijazudeen Ahmad S. K. Sahoo
1989 R. Kumar Sachidanand Sinha
1990 Ashwini Ray Depankar Gupta
1991 Prasanna Mohanty Anand Kumar
1992 Jayshekhar Y. C. Bhatnagar
1993 Kamal M. Chenoy K. J. Mukherjee
1994 Kunal B Roy  A. K. Pasha
1995 Varyam Singh A. K. Pasha
1996 A. K. Pasha  R. K. Kale
1997 Anand Kumar Santosh Kar
1997-1998 Anuradha Chenoy Uttam Pati
1998-1999 Sashikant Jha Rajat Datta
1999-2000 Shankar Basu CSR Murthy
2000-2001 Anand Kumar   P. K. Yadav
2001-2002 Kamal M. Chenoy Mazhar Hussain
2002-2003 Ajay Patnaik Anwar Alam
2003-2004 P. K. Yadav Deepak Kumar
2004-2005 Rupamanjari Ghosh Milap Sharma
2005-2006 Rupamanjari Ghosh Rohan D'souza
2006-2007 Chaman Lal M. M. Kunju
2007-2008 Kamal M. Chenoy Mazhar Mehdi Hussain
2008-2009 S.N. Malakar Vivek Kumar
2009-2010 B.C. Tripathi Sima Baidya
2010-2011 D.K. Lobiyal Y.S. Alone
2011-2012 D.K. Lobiyal Sunita Reddy
2012-2013 Sanjay Kumar Pandey Saradindu Bhaduri
2013-2014 Arun Kumar Dipendra Nath Das
 
© 2013 JNUTA, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 110067