CITD MPhil Students

Current M.Phil Students at the Centre

Nikita Jain

Saheli Das

Srishti Gupta

Vinay Kumar Yadav

Komal Biswas

Resham Nagpal

Aishwarya Harichandan

Abhay Pratap Raghuvanshi

Khushboo Aggarwal

Sugandha Huria

Parul Jain

Prachi Singhal

SK MD Azharuddin

Shreya Malhotra

Piyush Swain