Past Faculty

S. No.

Name

1

Debabar Banerji

2

Prabha Ramalingaswami

3

Imrana Qadeer

4

Binayak Sen

5

Dipankar Gupta

6

SK Sahu

7

Ghanshyam Shah

8

Alpana Sagar

9

KR Nayar